Workshop

Stop Motion Animation and Puppet Making

Event Imgage

Në këtë sesion praktik, pjesëmarrësit do të fitojnë aftësi praktike në krijimin e kukullave marionetë të krijuara posaçërisht për animacion stop-motion.

Event Imgage

Në këtë sesion praktik, pjesëmarrësit do të fitojnë aftësi praktike në krijimin e kukullave marionetë të krijuara posaçërisht për animacion stop-motion. Nga të kuptuarit e bazave të animacionit të kukullave marionetë deri te krijimi i videoklipeve të tyre të shkurtra të animuara, ky seminar ofron një përvojë gjithëpërfshirëse mësimore.

Nëpërmjet një sërë aktivitetesh tërheqëse, pjesëmarrësit do të eksplorojnë bazat e animacionit dhe do të shpalosin kreativitetin e tyre duke bërë tabela tregimesh dhe duke zhvilluar dhe skicuar karaktere unike.

Pas krijimit të rekuizitave dhe krijimit të setit, ata do të fillojnë procesin emocionues të animimit të personazheve të tyre.

Punëtoria arrin kulmin me filmimin e animacioneve të tyre dhe vendosjen e prekjeve dhe detajeve përfundimtare në kukullat dhe setet e tyre. Deri në fund të këtij seminari tërheqës, pjesëmarrësit do të kenë fituar aftësi të vlefshme në bërjen e kukullave marionetë, tregimin dhe animimin stop-motion dhe do të kenë filmat e tyre të shkurtër unik për të shfaqur talentin e tyre krijues.

Alma Mimica ka diplomuar për Filmin e Animuar dhe Medias së Re në Akademinë e Arteve Figurative në Zagreb dhe ka mësuar krijimin e kukullave në Universitetin e Voldës në Norvegji. Ndërsa ka një pasion për kombinimin e teknikave të ndryshme të animacionit, stop-motion ka mbajtur gjithmonë vendin më të dashur në zemrën e saj. Përveç animacionit, ka punuar edhe si skenografe dhe krijuese kukullash.

 

Apliko këtu: https://forms.gle/pXhFoSWdr85hBQbq5

17

Monday