Projektet

  • Hapësirat Kulturore të Kosovës

    Partneriteti Civilo-Publik për Qeverisje Inovative të Infrastrukturës Publike në Pejë, Prizren dhe Mitrovicë

    Read more
  • Të Rinjtë për Ndryshim

    Projekti “Të Rinjtë për Ndryshim” implementohet nga Anibar prej korrikut 2019.

    Read more