Kategoria e të drejtave të njeriut

Drejt Yjeve

Kategoria e të drejtave të njeriut

S’kam mbledhur kurrë pambuk

Kategoria e të drejtave të njeriut

Migrante (Migruesi)

Kategoria e të drejtave të njeriut

Diçka Tjetër

Kategoria e të drejtave të njeriut

Gjithë ato ndjesi në stomakun tim

Balkan
Kategoria e të drejtave të njeriut

Kërthizore

Kategoria e të drejtave të njeriut
Student

Djali ngjyrë vjollce

Kategoria e të drejtave të njeriut
Ndërkombëtare

Zogu i Oxhakut

Kategoria e të drejtave të njeriut
Ndërkombëtare