Kategoria e të drejtave të njeriut

LES CHAUSSURES DE LOUIS

Kategoria e të drejtave të njeriut

We Have One Heart

Kategoria e të drejtave të njeriut

Wargame

Kategoria e të drejtave të njeriut

Water for Ayutla

Kategoria e të drejtave të njeriut

Missing Migrants

Kategoria e të drejtave të njeriut

A Chance to Be

Kategoria e të drejtave të njeriut

Modern Queer Heroes

Kategoria e të drejtave të njeriut

niet thuis – boris

Kategoria e të drejtave të njeriut

I am Chuma

Kategoria e të drejtave të njeriut

Llaves (Keys)

Kategoria e të drejtave të njeriut

Not for money, not for love, not for nothing

Kategoria e të drejtave të njeriut

Yuluu

Kategoria e të drejtave të njeriut