Muzikë Video

Atletika: Udhëzues

Muzikë Video

Çdo ndjenjë – Ezra Furman

Muzikë Video

Parfume Atlantike

Muzikë Video

Kolibri

Muzikë Video

Pika e Kthesës

Muzikë Video

Zogjtë

Muzikë Video

Garnet Graves

Muzikë Video

Përballja me ujin

Muzikë Video

Yoshitoo! – Për ata që krijojnë tinguj

Muzikë Video

Mos vdis

Muzikë Video

Kishi Bashi – Violin Tsunam

Muzikë Video

Clube de Esquiar ~ Pudesse eu (A mundem unë)

Muzikë Video