Workshop

Rocks and books

Event Imgage

Gjatë tre ditëve emocionuese, pjesëmarrësit do të shikojnë filmin e shkurtër frymëzues, do të krijojnë librat e tyre, do të pikturojnë personazhe të gurit dhe do t'i sjellin në jetë ata përmes animacionit stop-motion.

Event Imgage

Gjatë tre ditëve emocionuese, pjesëmarrësit do të shikojnë filmin e shkurtër frymëzues, do të krijojnë librat e tyre, do të pikturojnë personazhe prej gurit dhe do t’i sjellin në jetë ata përmes animacionit stop-motion.

Dita 1 nis me shfaqjen e “Luce and the Rock”, e ndjekur nga një aktivitet artizanal ku pjesëmarrësit krijojnë një libër për t’u ngjyrosur të tregimit. Më pas ata do të imagjinojnë vendlindjen e tyre, banorët dhe miqtë e rinj, duke eksploruar ngjashmëritë dhe dallimet me personazhet.

Dita 2 fokusohet në pikturimin e shkëmbinjve për të sjellë në jetë personazhet dhe fshatrat. Pjesëmarrësit do të eksperimentojnë me dizajne dhe lëvizje, duke nxitur kreativitetin dhe të menduarit kritik.

Dita 3, pjesëmarrësit do të mësojnë artin e animacionit stop-motion, duke animuar personazhet e tyre të gurit dhe duke kapur historitë e tyre kornizë pas kornize. Ky seminar premton një udhëtim të paharrueshëm drejt imagjinatës, tregimit dhe shprehjes artistike.

19

Wednesday