Programet

Promise

Event Imgage

4 minuta 6 sekonda

Republika e Koresë

2022

 

“Nuk mund t’i mbaj premtimet e mia” – mosrespektimi i pijeve, vonesa çdo herë! Gruaja që e ka të vështirë të mbajë premtimet e saj, përpiqet të mbajë premtimin me shoqen e saj, por dikush po e pengon.

 

Regjisor: Ha-yeon SONG

22

Saturday