Programet

Godzalina

Event Imgage

4 minuta 53 sekonda

Francë

2022

 

Në Paris, një grua e re që ngacmohet në rrugë, dhe një krijesë që i zvogëlon kundërshtarët e saj vetëm duke u zhurmuar mbi ta, bashkojnë forcat për t’u hakmarrë ndaj burrave tepër ndërhyrës.

 

Regjisore: Lucile Paras

Produksioni: Ensad – École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs

Lucile Paras

19

Wednesday