Programet

Stages of Lost Freedom

Event Imgage

7 minuta 25 sekonda

Shtetet e Bashkuara

2022

 

Derek ‘Dice’ Livingston u burgos për gati dy dekada, kohë gjatë së cilës ai mbajti një ditar të mendimeve të tij. Pasqyrimi i fazave të humbjes – mohimi, depresioni, negocimi, zemërimi dhe pranimi – ky animacion përdor fjalët dhe rrëfimin e vetë Dice për të treguar udhëtimin emocional të humbjes së identitetit drejt burgosjes afatgjatë, me çdo hyrje të sjellë në jetë nga një animator i ndryshëm.

 

Regjisor: Kamran S Rosen

Autorë: Kamran S Rosen, Derek Livingston

Producent: Kamran Rosen

21

Friday