Programet

SILVER BIRD AND RAINBOW FISH

Event Imgage

1 hour 43 minutes 55 seconds
1 orë 43 minuta 55 sekonda
Shtetet e Bashkuara
2022

Në një botë me imazhe propagandistike, kolazhe surrealiste dhe animacione pop-art, artisti-regjisori Lei Lei dhe familja e tij kujtojnë të kaluarën për të kuptuar të tashmen. Vitet 1950, Jiaqi është 4 vjeç kur babai i tij detyrohet të shkojë të punojë në fshat dhe nëna i vdes.

Regjisor: Lei Lei
Autor: Lei Lei
Producentë: Lei Lei, Isabelle Glachant, Bruno Felix, Janneke Van De Kerkhof

United States

2022

 

In a world of propaganda images, surrealist collage and pop-art animation, artist-filmmaker Lei Lei and his family recall the past to make sense of the present. 1950’s, Jiaqi is 4 years old when his father is compelled to go work in the countryside and his mother passes away.

 

Director: Lei Lei

Writer: Lei Lei

Producer: Lei Lei, Isabelle Glachant, Bruno Felix, Janneke Van De Kerkhof

18

Tuesday