Programet

Money and Happiness

Event Imgage

9 minuta 47 sekonda

Serbi

2022

 

Hamsterët (brejtësit) jetojnë dhe punojnë në Hamsterland, një shtet i përsosur me një ekonomi të përsosur. GDP-ja rritet në mënyrë të qëndrueshme, nuk ka papunësi dhe 100% e popullsisë deklaron veten të lumtur.

 

Regjia: Ana Nedeljkoviq, Nikola Majdak Jr

22

Saturday