4 vjet më parë

A jemi njerëz apo vallëtarë?

A jemi njerëz apo vallëtarë?

Online Talk

Tuesday, August 18 2020
18:00 CET
Open for Public, Broadcasted live

Kliko këtu për tu regjistruar

Panelistët: Vjosa Osmani, Donika Emini

Moderatore: Leonora Kryeziu

Vargjet e famshme të sipërpërmendura të kësaj këngë janë të frymëzuara nga vargjet e poetit irlandez, W.B Yeats, që shkojnë kështu: “O trup i tundur nga muzika, o i ndritshmi shikim, si mund të dallojmë vallëtarët nga ky vallēzim?”. Këto vargje më pas janë filtruar dhe i njihen Hunter S. Thompson, duke u frazuar kështu: “Amerika është duke rritur gjenerata të vallëtarëve të cilët frikësohen të dalin jashtë kornizave”. 

 

Kuptimi i brendësisë së kësaj kënge përbën kryqëzimin e këtyre ideve, duke nënkuptuar pikëpyetjen se sa ne jemi duke njedekur lëvizjet e vullnetit tonë të lirë, apo thjesht jemi duke ndjekur hapat e zakonshëm të vallëzimit, sepse kështu e kërkon vallëzimi? Sa ngrihemi dhe flasim për veten, apo thjesht ne i përbrendësojmë mekanikisht fjalët e veprimet e të tjerëve? Përdorimi unik dhe i çrregullt i fjalës “vallëzim” na kthen përsëri te fraza e poetit W. B Yeats: “Vallëtar nga vallëzimi”.

 

Për fat të mirë, shumë personalitete në vend por edhe në rajon kanë frymëzuar duke ndryshuar ritmin e rregullt të vallëve, për të vendosur ritmin e çrregullt, ndryshe nga tradita, ndryshe nga presioni shoqëror. Ata më shumë se sa vallëzimin e frymëzuan njerëzinë.

 

Related