4 vjet më parë

Festivali anibar hap thirrjen për koordinator

Është koha e festivalit edhe një herë! Anibar ka hapur thirrjen për edicionin e 10-të të festivalit ndërkombëtar të animacionit Anibar. Festivali do të zhvillohet në Pejë nga 15-21 Korrik 2019.

* Kjo thirrje është vetëm për Koordinatorët e Festivalit (një thirrje e veçantë për vullnetarët e festivalit po vjen së shpejti)

Ne po kërkojmë që njerëzit të marrin një rol më të rëndësishëm, pasi tani jemi duke rekrutuar për disa pozita udhëheqëse kyçe! Vullnetarët e festivalit të kaluar, njerëzit me ekspertizë ose ata që duan të fitojnë përvojë të vlefshme inkurajohen të aplikojnë. Pozitat e koordinatorit do të jenë përgjegjës për menaxhimin e një vendi, ngjarjeje ose seminari dhe vullnetarëve të festivalit që ju janë caktuar. Koordinatorët duhet të jenë të disponueshëm para, gjatë dhe pas festivalit. Koordinatorët duhet gjithashtu të jenë miqësor, të sigurt, të pjekur, të ditur dhe të besueshëm!

Kandidatët e suksesshëm do të fillojnë punën nga 15 qershori 2019 dhe do të jenë në gjendje të punojnë deri në fund të festivalit.

Për të aplikuar, paraqisni një CV dhe një letër të shkurtër motivimi në [email protected] dhe identifikoni pozicionin për të cilin po aplikoni, me titullin: Anibar Application for (department) Coordinator

Afati i fundit per aplikim : 10 qershor 2019

Aplikacionet që dërgohen pas afatit nuk do të merren parasysh.

Departamentet dhe pozicionet:

Koordinator/e i/e punëtorive (3)

Koordinator/e i/e After Party (1)

Koordinator/e i/e Eventeve (3)

Koordinatorë të Kinemave (4)

Koordinator/e i/e Logjistikës (1)

Koordinator të Qendrave Informuse (2)

Asistent/te i/e koordinatorit/res të Vullnetarëve (1)

Asistent/te i/e koordinatorit/res të Financave (2)

Asistent/te i/e koordinatorit/res të Mikëpritjes (2)

Koordinator/e i/e Media dhe Social Media (2)

Koordinator/e i/e Projeksionimit (2)

*Për pëshkrim të secilës prej pozitave klikoni në këtë link.

Related