3 године ago

Otvoreni poziv za ilustratore i/ili dizajnere za bojanku Bioskop Jusuf Grvala

Anibar traži umetnike i/ili dizajnere!

Anibar traži umetnike i/ili dizajnere! Za naš projekat „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“, planiramo da izradimo bojanku koja ilustruje dugu istoriju i bogatstvo bioskopa Jusuf Grvala tokom godina. Da bismo to uradili, otvorili smo poziv za ilustratora, umetnika i/ili grafičkog dizajnera koji će moći da dizajnira i ilustruje ovu bojanku. 

Cilj projekta „Kulturno nasleđe kao umetnička forma“:

Anibar-ov ​​projekat „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“ služi za podizanje svesti i promociju lokaliteta kulturnog nasleđa, poput bioskopa Jusuf Grvala i drugih važnih istorijskih lokacija u Peći, koji pripadaju različitim zajednicama koje žive na Kosovu. Kroz umetničke aktivnosti i edukativne programe, projekat ima za cilj povećanje vidljivosti lokaliteta kulturnog nasleđa u regionu Peći kroz umetničke intervencije i obrazovanje uz angažovanje mladih ljudi i dece različitog etničkog porekla koji žive u ovom regionu. Projekat „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“ deo je projekta “Kulturno nasleđe kao pokretač dijaloga među zajednicama i socijalne kohezije“ koji realizuje UNDP na Kosovu a finansira Instrument Evropske unije za stabilnost i mir (IcSP).

Svrha bojanke „bioskopa Jusuf Grvala“:

U okviru projekta „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“, nekoliko aktivnosti i intervencija će se odvijati u bioskopu Jusuf Grvala, uključujući i druga mesta nasleđa. Prvo ćemo organizovati izložbu bioskopske baštine i promociju umetničkih radova koja predstavlja zbirku predmeta iz bioskopske arhive i originalnih umetničkih dela odabranih putem otvorenog poziva. Drugo, kao deo aktivnosti Studijske posete, deca iz škola će posetiti bioskop kako bi ih vodili kroz istoriju bioskopa i izložbu. Do kraja turneje, Anibar će deci podeliti bojanke, kako bi njihovo iskustvo učinilo još impresivnijim i poučnijim. Knjiga će biti distribuirana za oko 1,500 dece kroz različite projektne aktivnosti i interakciju sa decom.

Sadržaj i izgled Bojanke: 

Bojanka „Bioskop Jusuf Grvala“ trebala bi da ima ukupno 13-14 stranica, uključujući tvrde korice zanimljivog dizajna i naziva. Sadržaće deset (10) originalnih stranica za bojanje koje predstavljaju istoriju i bogatstvo bioskopa, tri (3) stranice teksta o bioskopu (pripremio i uredio Anibar), uvodnu stranicu, završnu stranicu i tvrde korice sa ilustracijama.  

Uloga i zadatak izabranih umetnika biće dvostruki: i) on/ona će morati da stvore/izrade ilustrovanih deset (10) originalnih stranica za bojenje u okviru knjige zasnovanih na istoriji bioskopa i ii) biće potrebno da sastave svih ovih deset (10) stranica za bojanje, uključujući i dodatne stranice sa pisanim tekstom (priredio Anibar) u okviru jedne (1) bojanke. Izabrani umetnik će blisko sarađivati sa Anibar-om kako bi pripremio konačnu verziju bojanke kako je gore navedeno. Izabrani umetnik je odgovoran za stvaranje/ilustraciju i sastavljanje knjige, dok je Anibar odgovoran za sadržaj, tekst (na službenim jezicima albanski i srpski, uključujući engleski) i aspekte vidljivosti i krajnji rezultat projekta. 

 

Ko može da se prijavi/konkuriše:

Svako ko ima veštinu da napravi bojanku: umetnici, ilustratori, grafički dizajneri i tako dalje: bez obzira na starosno doba

Svako ko ima inovativne načine i dizajne da bojanku učini prijatnom i zabavnom za decu nakon jednodnevnog iskustva obilaska;

Snažno ohrabrujemo pripadnike manjinskih zajednica i ljude iz nealbanskih zajednica da se takođe prijave, sa fokusom na zajednice Bošnjaka, Srva, Turaka, Aškalija, Egipćana, Goranaca i Roma.

 

Kako se trebate prijaviti 

Da biste se prijavili, pošaljite nam emajl na [email protected] koristeći temu (naslov emajla) „Prijava – Bojanka „bioskop Jusuf Grvala“.

U emajlu navedite kratak uvod o tome ko ste vi i svoj portfolio.

Ako već imate ideje o stranicama za bojanje i izgledu, molimo vas da ih i uključite.

Za inspiraciju vam preporučujemo da pročitate publikaciju „Kratak istorijat bioskopa Jusuf Grvala“ na linku: https://anyflip.com/xjjai/ozsh, pogledajte ovaj virtuelni obilazak filmskih plakata ili posetite bioskop: https://anibar.org/ekspozita/.

Takođe, slobodno postavite pitanja koja imate u vezi sa zadatkom na ovoj emajl adresi.

Rok za dostavu prijava je: 27 avgust 2021

Postupak odabira: nakon datuma zatvaranja poziva, NVO Anibar će oceniti i odabrati tri najbolje ideje (prijave) koje odgovaraju zahtevima ovog poziva i koje najbolje oslikavaju svrhu i zahteve ovog otvorenog poziva za dostavu prijava, a koji najbolje prikazuju istorijat i značaj bioskopa Jusuf Grvala. Rezultati odabira će biti objavljeni do 31. avgusta 2021. 

Ostale bitne informacije: imajte na umu da će za odabranu ideju/prijavu postojati honorar tokom cele implementacije projekta/ideje. Imajte na umu da ćete, ako se odabere vaša ideja/prijava, morati biti dostupni početkom septembra 2021. za angažman sa Anibar-om.   

Related