3 године ago

Otvoreni poziv umetnicima za originalna umetnička dela u bioskopu Jusuf Grvala

Anibar traži umetnike!

Anibar traži umetnike! Za naš novi projekat „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“, otvaramo poziv za umetnike bilo koje vrste. Bilo da ste slikar, vajar, grafički dizajner, tekstilni umetnik, ilustrator ili bilo koji drugi umetnik, voleli bismo da čujemo od vas! Motivacija je važnija od iskustva, pa zato molimo mlade ili neiskusne umetnike, nastavite da čitate i prijavite se na ovaj poziv. 

Cilj projekta „Kulturno nasleđe kao umetnička forma“:

Anibar-ov projekat „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“ služi za podizanje svesti i promociju lokaliteta kulturnog nasleđa, poput bioskopa Jusuf Grvala i drugih važnih istorijskih lokacija u Peći, koji pripadaju različitim zajednicama koje žive na Kosovu. Kroz umetničke aktivnosti i edukativne programe, projekat ima za cilj povećanje vidljivosti lokaliteta kulturnog nasleđa u regionu Peći kroz umetničke intervencije i obrazovanje uz angažovanje mladih ljudi i dece različitog etničkog porekla koji žive u ovom regionu. Projekat „Kulturno nasleđe kao umetnička forma – Promovisanje kulturnog nasleđa u Peći“ deo je projekta “Kulturno nasleđe kao pokretač dijaloga među zajednicama i socijalne kohezije“ koji realizuje UNDP na Kosovu a finansira Instrument Evropske unije za stabilnost i mir (IcSP).

Izložba bioskopske baštine i umetničkih dela predlaže: 

Jedan od umetničkih programa koji planiramo je izložba u bioskopu Jusuf Grvala koja se bavi istorijom bioskopa. Na ovoj izložbi ćemo izložiti opremu i filmske plakate iz naše arhive. Pored toga, želimo da predstavimo četiri (4) originalna umetnička dela, inspirisana kulturnim nasleđem koje predstavlja bioskop Jusuf Grvala. Zato pozivamo umetnike da predlože svoju ideju umetničkog dela povezanog sa (istorijom) bioskopa Jusuf Grvala. Anibar će ocenjivati ideje/primenu prema kriterijumima koji uključuju: a) koliko je istorija bioskopa dobro ili originalno predstavljena kroz vaše umetničko delo, b) poruku koja će biti poslata široj javnosti i c) vezu do kulturnog nasleđa koje pokušavamo da promovišemo kroz naš projekat. Takođe, Anibar nastoji da se na ovaj poziv prijavi mešavina različitih umetničkih formata i umetnika.  

Ko može da se prijavi/konkuriše:

Svako ko se bavi umetnošću. Motivacija je važnija od iskustva i prihvatamo sve oblike umetnosti;

Pošto je ovaj projekat fokusiran na kulturno nasleđe Peći, preferiramo umetnika koji ima vezu sa Peći (bilo da je rođen u Peći ili trenutno živi ovde);

Snažno ohrabrujemo pripadnike manjinskih zajednica i ljude iz nealbanskih zajednica da se takođe prijave, sa fokusom na zajednice Bošnjaka, Srva, Turaka, Aškalija, Egipćana, Goranaca i Roma.

Kako se trebate prijaviti: 

Da biste se prijavili, pošaljite nam emajl na [email protected], koristeći temu (naslov emajla) „Prijava za originalna umetnička dela u Bioskopu Jusuf Grvala“.

U emajlu navedite kratak uvod o tome ko ste i svoju ideju za umetničko delo. Možete koristiti format koji vam se najviše sviđa/više volite: možete napisati tekst, predstaviti video zapis ili koristiti bilo koji drugi medij. Osim toga, vaša ideja treba da uključi kako je vašu umetnost inspirisao bioskop Jusuf Grvala. Ako imate primerke prethodnih radova, priložite ih svojoj prijavi.  

Za inspiraciju vam preporučujemo da pročitate publikaciju „Kratak istorijat bioskopa Jusuf Grvala“ na linku: https://anyflip.com/xjjai/ozsh, pogledajte ovaj virtuelni obilazak filmskih plakata ili posetite bioskop: https://anibar.org/ekspozita/. Takođe, slobodno postavite pitanja koja imate u vezi sa zadatkom na ovoj emajl adresi.

Produženi rok: 7. septembar

Postupak odabira: nakon datuma zatvaranja poziva, Anibar će oceniti i izabrati četiri (4) najbolje ideje/aplikacije koje razrađuju i prikazuju istorijat i značaj Bioskopa Jusuf Grvala kroz umetnost, kao i da odgovaraju zahtevima ovog Javnog poziva. Rezultati odabira bit će objavljeni svim kandidatima do 8. septembra 2021. 

Ostale bitne informacije: imajte na umu da će za odabranu ideju/prijavu postojati honorar tokom cele implementacije projekta/ideje. Imajte na umu da ćete, ako se odabere vaša ideja/prijava, morati biti dostupni početkom septembra 2021. za angažman sa Anibar-om.

Related