Animation Academy

Animation Academy Workshops

Rreth nesh

Akademia e Animacionit është programi i parë në Kosovë që do të shërbejë për aftësimin e të rinjëve në fushën e filmit të animuar edhe në qytetin e Prishtinës, në hapësirën e Biblotekës Hivzi Sylejmani në Dardani. Akademia e Animacionit ka për qëllim ofrimin e një programi të edukimit për ndërtimin e gjeneratës së re të animatorëve nga Kosova, duke i ekspozuar të rinjtë ndaj filmit të animuar si një formë e artit, në eksplorimin e kulturave të ndryshme, të shprehjes së mendimeve dhe ideve, dhe kombinimin e anës vizuale e kreative. Programi do të shërbejë si program ekstra kurikular për nxënësit e shkollave të mesme në qytetin e Prishtinës.

Download
Anibar Logo

Work with us!

Join us on organizing the festival