Workshop

One Frame at a Time 

Event Imgage

One Frame at a Time 

Event Imgage

Punëtoria e radhës e cila do të jetë pjesë e edicionit të këtij viti është “One Frame as a Time”. Kjo punëtori do të trajtojë metodën interesante të animimit “Stop-Motion”. Përmes kësaj punëtorie pjesëmarrësit do të krijojnë duke animuar objekte statike dhe në lëvizje. Përmes kësaj punëtorie do të paraqiten tregime të ndryshme, që të gjitha përmes animacionit. Ndër të tjera, do të ketë krijime të përziera, duke krijuar kështu momente vizuale përmes lëvizjes së duarve ose edhe duke kombinuar teknologjinë me mediume tradicionale. Kjo punëtori do të udhëhiqet nga Joan Kamberaj duke filluar nga data 23 e deri më 28 korrik në qytetin e Pejës.

Titulli i punëtorisë: One Frame at a Time
Tutor: Joan Kamberaj
Datat: 23-28 korrik
Lokacioni: Pejë, Kosova
Grupmosha: +14

23

Friday