Workshop

“How to become a stop motion animator“ Punëtoria nga Marcus Grysczok

Event Imgage

“How to become a stop motion animator“ Workshop by Marcus Grysczok

Event Imgage

Marcus Grysczok është kthyer në ANIBAR këtë vit për një punëtori!!

Punëtoria është e specializuar në teknikën e animacionit stop-motion. Pjesëmarrësit e punëtorisë do të njihen me artin e animacionit përmes kësaj teknike. Pjesë e kursit është një udhëzues, për instalimin e thjeshtë të një studioje në shtëpi, përpunimin e mëtejshëm të të dhënave të krijuara dhe krijimin e klipeve të animacionit.

Për tutorin, Marcus Grysczok, nuk është hera e parë që punon me fëmijë nga Kosova, në vitin 2020 gjatë vitit tonë të festivalit hibrid ai pati një punëtori të mrekullueshme online. Ai është një regjisor i pavarur me bazë në Erfurt, regjisor animacioni, mësues dhe themelues i Stop Motion Academy dhe Mobile Animation Box. Specializuar në video muzikore artistike që lënë hapësirë për eksperimente dhe seminare që janë një përzierje e trajnimit dhe zhvillimit të talenteve.

Kjo punëtori u drejtohet pjesëmarrësve të moshës 9-13 vjeç
Punëtoria do të fillojë më 13 Korrik dhe do të përfundojë më 19 Korrik.

Për të aplikuar kliko këtu

13

Wednesday