Workshop

Confessions of isolation

Event Imgage

Confessions of isolation

Event Imgage

Izolimi shfaqet në mënyra të ndryshme! Kjo punëtori do t’i mundësoj të gjithë pjesëmarrësve një hapësirë ku secili do të ketë mundësi të tregojë rrëfime e përvoja të ndryshme me të cilat janë përballur ata nga izolimi që e ka shkaktuar pandemia ose ai me viza.

Kjo punëtori do të nis nga 26 korriku dhe do të zgjasë deri më 30 Korrik, në qytetin e Pejës, si dhe do të udhëhiqet nga tutorët: Lend Mustafa, Ujeza Ademi dhe Pablo Guarneros.

Gjithmonë duke u siguruar që të gjithë vizitorët e festivalit do të kenë një përvojë të paharruar, edhe këtë vit ne i kemi dhënë hapesirën e nevojshme punëtorive të cilat janë të lidhura ngushtë me botën e animacionit.
Për të gjithe entuziastët e botës së animacionit, kjo punëtori është për ty!

Title: Confessions of isolation

Tutors: Lend Mustafa,Ujeza Ademin, and Pablo Guarneros 

Dates: 26-30 July

Location: Peje, Kosova 

Age: +16

26

Monday