Workshop

BARMATION

Event Imgage

BARMATION

Event Imgage

Në këtë punëtori pjesëmarrësit do të kenë mundësi të krijojnë një promo të animuar për festivalin! Duke u zhytur në anën teorike dhe praktike, do të krijohet mundësia edhe për të parë pë së afërmi të gjithë i procesin! Kjo është mundësi e artë që të zgjerohet edhe më shumë diapazoni artistik. Kjo punëtori do të mbahet prej datës 24 deri më 30 Korrik në qytetin e Pejës, me tutorin Gary Schwartz.

Titulli i puntorisë: Barmation
Tutor: Gary Schwartz
Datat: 24-29 korrik
Lokacioni: Pejë, Kosova
Grupmosha: +13

24

Saturday