Programet

Vetëm një djalë

Event Imgage

“Vetëm një Djalë” është një dokumentar i shkurtër i animuar që flet për dashurinë.

Just a Guy
15 min / Germany / 2020 / 2D Animation

JUST A GUY is an animated documentary short film about love. Three women share glimpses of their affection, attraction and relationship with Richard Ramirez: A serial killer and rapist they contacted after he was convicted.

Director: Shoko Hara
Producer: Stefan Michel
Writer: Simon Thummet
Production Design: Shoko Hara
Music: Chiara Strickland

Vetëm një djalë
15 min / Gjermani / 2020 / Animacion 2D

“Vetëm një Djalë” është një dokumentar i shkurtër i animuar që flet për dashurinë. Tri gra ndajnë pjesëza të lidhjes, tërheqjes dhe kujdesit ndaj Richard Ramirez: Një vrasës serik dhe përdhunues të cilin ato e kanë kontaktuar pasi që ai është dënuar.

Regjisor: Shoko Hara
Producent: Stefan Michel
Skenarist: Simon Thummet
Dizajn produksioni: Shoko Hara
Muzika: Chiara Strickland

Fabian Driehorst
[email protected]

Fabian Driehorst
[email protected]

18

Tuesday