Programet

TWO EASTERN HAIR LINES

Event Imgage

Një eksplorim i komunikimit dhe izolimit - lindje dhe perëndim.

4 minuta

Kanada

2004

Një eksplorim i komunikimit dhe izolimit – lindje dhe perëndim.

14

Thursday