Programet

The Subject

Event Imgage

Një animues e çan trupin e tij për të nxjerrë kujtimet, emocionet dhe frikërat që do ta ushqejnë punën e tij.

The Subject

10 minuta
Kanada
2018

Një animues e çan trupin e tij për të nxjerrë kujtimet, emocionet dhe frikërat që do ta ushqejnë punën e tij.

Regjisor: Patrick Bouchard
Skenarist: Patrick Bouchard

 

29

Thursday