Programet

THE CURSE OF THE VOODOO CHILD

Event Imgage

Cikli i seksit, lindjes, zjarrit dhe fëmijërisë. A do ta përsërisë fëmija im këtë cikël, apo do të shpikë një të ri? Në Kinemaskop!

3 minuta 20 sekonda

Kanada

2005

Cikli i seksit, lindjes, zjarrit dhe fëmijërisë. A do ta përsërisë fëmija im këtë cikël, apo do të shpikë një të ri? Në Kinemaskop!

14

Thursday