Programet

THE BABBLE ON PALMS

Event Imgage

Individualiteti dhe përvojat e përbashkëta në botën moderne

 ​​4 minuta

Kanada

2002 

Individualiteti dhe përvojat e përbashkëta në botën moderne

14

Tuesday