Programet

Sola

Event Imgage

Një grua që punon në sektorin e teknologjisë informative duhet që t’i luftojë stresin e punës dhe ankthet, që ngadalë po i shndërrohen në realitetin e saj të ri

Sola

8 minuta 19 sekonda / Hungari / 2020 /

Një grua që punon në sektorin e teknologjisë informative duhet që t’i luftojë stresin e punës dhe ankthet, që ngadalë po i shndërrohen në realitetin e saj të ri.

Regjisor: Zoltán Debreczeni
Producent: József Fülöp

Dominika Szosznyák
[email protected]

18

Tuesday