Programet

Resting Fog

Event Imgage

Një animacion i shkurtër eksperimental që zhvillohet në një sanatorium imagjinar, të izoluar nën dritën e rrezeve të fundit të diellit që perëndojnë.

5 minuta 12 sekonda

Hungari

2022

Një animacion i shkurtër eksperimental që zhvillohet në një sanatorium imagjinar, të izoluar nën dritën e rrezeve të fundit të diellit që perëndojnë. Nëpërmjet imazheve asociative, animacioni prezanton procesin e rijetimit të kujtimeve dhe shpërbërjes së tyre, duke përdorur mjetet e animacionit të vizatuar si dhe efektet dixhitale.

Regjisor: Nikolett Fábián

17

Sunday