Programet

Protocole Sandwich

Event Imgage

Në një shkretëtirë të egër e të populluar, një ekip i forcave të sigurisë është përgjegjës për shpëtimin e njerëzve që humbin atje.

Protocole Sandwich
5 minuta 50 sekonda / Francë / 2019 /

Në një shkretëtirë të egër e të populluar, një ekip i forcave të sigurisë është përgjegjës për shpëtimin e njerëzve që humbin atje. Një nga ta, Jean-Mi, do të ndahet nga grupi dhe do ta takojë një personazh të papritur.

Regjia: Valérie BOUSQUIE, Joséphine MEIS, Côme ROY, Antoine VIGNON, Benjamin ËARNITZ
Producent: GOBELINS, l’école de l’image

Luce Grosjean
[email protected]

18

Tuesday