Programet

Persona

Event Imgage

Procesi i të qenit i cenuar nga persona.

6 minuta 45 sekonda

Republika e Koresë

Procesi i të qenit i cenuar nga persona.

Regjisor: Sujin MOON

Skenarist: Sujin MOON

Producent: Sujin MOON

15

Friday