Programet

PERF DANCE

Event Imgage

Një riinterpretim vizual i kërcimit dhe pamjeve të gjetura të animuara.

4 minuta

Kanada

2022

Një riinterpretim vizual i kërcimit dhe pamjeve të gjetura të animuara.

14

Thursday