Programet

Password to the * * * * *

Event Imgage

Baza e kthimit në natyrën globale është njohja e natyrës brenda nesh - natyrës sonë - dhe vështrimi i procesit të zhvillimit individual (personalitetit) si një komponent i një fenomeni global.

1 minutë 40 sekonda

Mbretëria e Bashkuar

2021

Baza e kthimit në natyrën globale është njohja e natyrës brenda nesh – natyrës sonë – dhe vështrimi i procesit të zhvillimit individual (personalitetit) si një komponent i një fenomeni global.

Regjisor: Adél Szegedi

Skenarist: Adél Szegedi

Producent: Adél Szegedi

18

Monday