Programet

PASSENGER

Event Imgage

Një film VR stop-motion që tregon historinë e mbërritjes në një vend të ri për të jetuar. Taksisti juaj lundron në terrenin e ri me ju, duke vepruar si udhërrëfyesi juaj duke zbuluar gjithashtu pjesë të vogla të historisë së tij.

10 minuta
Australi
2019

Një film VR stop-motion që tregon historinë e mbërritjes në një vend të ri për të jetuar. Taksisti juaj lundron në terrenin e ri me ju, duke vepruar si udhërrëfyesi juaj duke zbuluar gjithashtu pjesë të vogla të historisë së tij. Pasagjeri rikrijon dhe heton zhvendosjen gjeografike dhe vizuale të mbërritjes në një vend të panjohur dhe fillimin e udhëtimit për të gjetur një shtëpi të re në një tokë të huaj.

Regjisorë: Isobel Knowles, Van Sowerwine

14

Thursday