Programet

OPTICAL ITZAK

Event Imgage

Djali im, Itzak, shikon shumë gjëra. Ndoshta, kjo është ajo që ai sheh.

2 minuta 50 sekonda

Kanada

2008

Djali im, Itzak, shikon shumë gjëra. Ndoshta, kjo është ajo që ai sheh.

14

Thursday