Programet

MINUET

Event Imgage

Një ese në harmoni me ngjyra dhe ngjyrime vizuale. I porositur nga Festivali i Filmit dhe Videos i Images 2003, Toronto.

1 minutë

Kanada

2003

Një ese në harmoni me ngjyra dhe ngjyrime vizuale. I porositur nga Festivali i Filmit dhe Videos i Images 2003, Toronto.

14

Thursday