Programet

MEZOSOÏQUE ALTERNATIF

Event Imgage

Në zonën e Mesozoikut, Rex dhe miqtë e tij dinosaur do të shqetësohen në jetën e tyre paqësore nga një fis njerëzish të bezdisshëm.

5 minuta 26 sekonda

Francë

2021

Në zonën e Mesozoikut, Rex dhe miqtë e tij dinosaur do të shqetësohen në jetën e tyre paqësore nga një fis njerëzish të bezdisshëm. Një shi meteorësh do të rrëzohet në Tokë. Por dinosaurët janë të fortë dhe njerëzit do t’i luten që t’i mbrojnë. Rex do të pranojë dhe shpëtojë njerëzit. Dinozaurët dhe njerëzit do të evoluojnë dhe do të bashkëjetojnë gjatë epokave: antikiteti, mesjeta dhe kohët bashkëkohore. A do të përballen dinosaurët me sjelljen e bezdisshme dhe pushtuese të njerëzve?

Produksioni: ESMA

17

Sunday