Programet

Mali

Event Imgage

Një ike nga jeta e zakonshme e qytetit duke u zhvendosur në mënyrë joformale në qetësi

Mali

3 minuta 51 sekonda / Izrael / 2019 /

Kjo video muzikore, e bërë në bashkëpunim të ngushtë me artistin nga Londra Gabriel Thomas Ayache, e dërgon shikuesin në një udhëtim të kënaqësisë vizuale dhe vetreflektimit, në një ndërlidhje me elementet e natyrës përmes disa pjesëve të kompozuara me kujdes të Artit të Tokës.
Kënga është shkruar në veri të Indisë dhe shpreh ndjenjën e të qenit në një dimension tjetër, ku koha kalon më ndryshe dhe ku lidhja me fuqinë e natyrës gjersa lejon forca alternative t’iu drejtojnë me intuitë është e mundshme. Një ike nga jeta e zakonshme e qytetit duke u zhvendosur në mënyrë joformale në qetësi, kur edhe trupi dhe vetja metafizike, mendja, mund të bashkohen qetësisht.

Regjisor: Gabriel Thomas Ayache
Skenarist: Gabriel Thomas Ayache
Producent: Gabriel Thomas Ayache / Noam Helfer

Noam Helfer
[email protected]

18

Tuesday