Programet

Letters From the Edge of the Forest

Event Imgage

Një grup kafshësh pylli u nisën në aventurën e të mësuarit për të shkruar. Një ketër, një tigër, një iriq dhe një elefant do të shkruajnë shumë shkronja të gabuara dhe fjalë të bëra lëmsh, dhe në fund do të mësojnë rëndësinë e bashkimit, këmbënguljes dhe njohurisë.

12 minuta 17 sekonda

Kroaci

2022

Një grup kafshësh pylli u nisën në aventurën e të mësuarit për të shkruar. Një ketër, një tigër, një iriq dhe një elefant do të shkruajnë shumë shkronja të gabuara dhe fjalë të bëra lëmsh, dhe në fund do të mësojnë rëndësinë e bashkimit, këmbënguljes dhe njohurisë.

Regjisore: Jelena Oroz

Producente: Vanja Andrijevic

Skenariste: Jasna Jasna Zmak

16

Saturday