Programet

I Like Girls

Event Imgage

Katër gra ndajnë tregime qesharake dhe intime të tërheqjes së tyre ndaj grave të tjera.

8 minuta
Kanadë
2016

Katër gra ndajnë tregime qesharake dhe intime të tërheqjes së tyre ndaj grave të tjera.

Regjisore: Diane Obomsawin

17

Sunday