Programet

Have a Nice Dog!

Event Imgage

Një burrë i vetmuar përhumbet gjithherë e më shumë në fantazi.

Have a Nice Dog!

13 minuta 14 sekonda
Gjermani
2020

I bllokuar në Damask dhe i rrethuar nga lufta, një burrë i vetmuar përhumbet gjithherë e më shumë në fantazitë e ikjes dhe në dialogje të brendshme me qenin e tij.

Regjisor: Jalal Maghout
Skenarist: Jalal Maghout
Producent: Karsten Matern

24

Saturday