Programet

Granny’s Sexual Life

Event Imgage

Katër gra të moshuara, reflektojnë mbi kujtimet e tyre të kohërave të vjetra kur ishin të reja dhe se sa të ndryshme ishin marrëdhëniet midis burrave dhe grave në atë kohë.

13 minuta 40 sekonda

Slloveni

2021 

Katër gra të moshuara, reflektojnë mbi kujtimet e tyre të kohërave të vjetra kur ishin të reja dhe se sa të ndryshme ishin marrëdhëniet midis burrave dhe grave në atë kohë. Zërat e tyre bashkohen në një zë të vetëm, atë të gjyshes Vera, e cila tregon historinë e saj me detajet e duhura. Një udhëtim në rininë e gjyshes dhe kujtimet e jetës së saj intime ilustrojnë statusin e grave sllovene në gjysmën e parë të shekullit të 20-të.

Regjisorë: Urška Djukić, Émilie Pigeard

Skenarist: Urška Djukić

Producentë: Émilie Pigeard, Nidia Santiago, Boštjan Virc, Olivier Cantherin

17

Sunday