Programet

Gjëra të tilla ndodhin

Event Imgage

Një kujdestar i rraskapitur nga gjithçka, gruaja e tij e frustruar dhe një dre në depresion të plotë.

Gjëra të tilla ndodhin
13 minuta 2 sekonda / Republika Ceke / 2019 / Animacion i vizatuar 2D

Një kujdestar i rraskapitur nga gjithçka, gruaja e tij e frustruar dhe një dre në depresion të plotë. Dëshpërimi i tyre i përbashkët i dërgon ata drejt ngjarjeve absurde, sepse…gjëra të tilla ndodhin tërë kohën

Regjia: Michaela Mihalyi, David Štumpf
Skenari: Michaela Mihalyi, David Štumpf
Producent: Peter Badac, Patrick Hernandez, Véronique Siegel

Sasa Gabrizova
[email protected]

18

Tuesday