Programet

Garnet Graves

Event Imgage

Një dorë bëhet blloku i ri ndërtues i universit

Garnet Graves

3 minuta 44 sekonda / Kanada / 2019 /

Diskomfori i neontë i pjesëve të trupit pulson e dridhet nga thellësitë e oqeanit më të thellë deri tek pafundësia e ftohtë dhe e pafalshme e hapësirës. Kockat me agjendat e tyre nxirren nga vendi nga hapësirat e çuditshme të Devour. Një dorë bëhet blloku i ri ndërtues i universit; duke evoluar nga një qelizë e vetme në peshk, gjitar. Devour sjell fillet e një planeti të ri të çuditshëm të jetës së bazuar në mjekër.

Regjisor: Flavourcel
Muzika “Garnet Graves” – Iconoclast – Devours

Flavourcel Collective
[email protected]

18

Tuesday