Programet

Franzy’s Soup-Kitchen

Event Imgage

Alienja e vetmuar, shefja e kuzhinës Frenzy zbulon se supa e saj speciale rozë nuk është vetëm e shijshme, por edhe magjike, kur e ndan atë me krijesat e uritura që jetojnë në një planet të çuditshëm.

8 minutes 30 seconds

France

2021

Lonely alien Chef Franzy discovers that her special pink soup is not just delicious, but also magical, when she shares it with starving creatures living on a strange planet.

Director: Ana Chubinidze

Writer: Ana Chubinidze

Producers: Reginald de Guillebon, Ana Chubinidze, Olivier Catherin

16

Saturday