Programet

Forever

Event Imgage

Një kompani e sigurimeve jetësore përdor algoritëm të Inteligjencës Artificialë për të përcaktuar rrezikun e një aplikuesi.

Forever

 7 minuta 25 sekonda

Shtetet e Bashkuara

2020

 Një kompani e sigurimeve jetësore përdor algoritëm të Inteligjencës Artificialë për të përcaktuar rrezikun e një aplikuesi. Refuzimi i këtij sigurimi bën një person që të futet në një periudhë analizimi të vetvetes.

 Regjisor: Mitch McGlocklin

Skenarist: Mitch McGlocklin

Key Cast: Mitch McGlocklin

24

Saturday