Programet

Don’t die on me

Event Imgage

Matti astmatiku kollitet sërish dhe sërish dëgjon fjalinë irrituese “Mos vdis mbi mua”. vetëm se këtë herë, ai do të vdesë.

3 minuta

Izrael

2022

Matti astmatiku kollitet sërish dhe sërish dëgjon fjalinë irrituese “Mos vdis mbi mua”. vetëm se këtë herë, ai do të vdesë. Një portretizimi revoltues i jetës së zhurmshme brenda një trupi që nuk funksionon dhe heshtja e ëmbël, vdekjeprurëse që e ndalon atë.

Regjisor: Ori Goldberg

Producent: Ori Goldberg

18

Monday