Programet

CUT

Event Imgage

“Cut” është një përgjigje vizuale e animuar ndaj miteve të normalitetit gjinor.

3 minuta

Jerusalem

2015

“Cut” është një përgjigje vizuale e animuar ndaj miteve të normalitetit gjinor.

Regjisore: Dar Laor

17

Sunday