Programet

GOLIATH

Event Imgage

Si është të jetosh me skizofreni? Ky dokumentar i mirënjohur interaktiv VR ngadalë zbulon problemet e protagonistit Goliath, një njeri që është bërë i varur nga lojërat në internet dhe ka zhvilluar skizofreni.

25 minuta
Mbretëria e Bashkuar
2021

Si është të jetosh me skizofreni? Ky dokumentar i mirënjohur interaktiv VR ngadalë zbulon problemet e protagonistit Goliath, një njeri që është bërë i varur nga lojërat në internet dhe ka zhvilluar skizofreni. Pasazhe nga filmat dhe lojërat përzihen në një stilizim artistik të piksiluar. A do ta ndihmojnë lojërat Goliath të gjejë një rrugë nga iluzionet në botën reale?

Regjisorë: May Abdalla, Barry Gene Murphy

14

Thursday