Programet

Heal Me

Event Imgage

"Heal Me" është një video muzikore e animuar për KAYOMI, një grup nga Austria.

3 minuta 54 sekonda

Austri

2021

“Heal Me” është një video muzikore e animuar për KAYOMI, një grup nga Austria.

Kënga dhe videoja trajtojnë luftën me sëmundjet mendore, mbytjen në emocione negative dhe përpjekjen për të gjetur dritën në errësirë.

Regjisor: Caro Laa

18

Monday