Programet

CAMERAS TAKE FIVE

Event Imgage

Romanca e qëndrueshme e linjave. Një eksplorim vizual i xhazit klasik të Dave Brubeck, "Take Five". Në Kinemaskop!

 3 minuta

Kanada

2003

Romanca e qëndrueshme e linjave. Një eksplorim vizual i xhazit klasik të Dave Brubeck, “Take Five”. Në Kinemaskop!

14

Thursday