Programet

BRU HA HA!

Event Imgage

Bru Ha Ha! është një film i shkurtër i punuar me dorë, 35 mm, që përdor bojë, gërvishtje emulsioni dhe shkronja të thata të transferimit për të përfaqësuar zërat dhe instrumentet. “I paplanifikuar” si një studim spontan i marrëdhënieve çnjerëzore të personazheve abstrakte

​​2 minuta

Kanada

2002

Bru Ha Ha! është një film i shkurtër i punuar me dorë, 35 mm, që përdor bojë, gërvishtje emulsioni dhe shkronja të thata të transferimit për të përfaqësuar zërat dhe instrumentet. “I paplanifikuar” si një studim spontan i marrëdhënieve çnjerëzore të personazheve abstrakte

14

Thursday