Programet Filmat

Mali

Muzikë Video

2020

Netët Verore

Muzikë Video

2020

Dera e Mbylljes

Muzikë Video

2020

Gjithçka që dija

Muzikë Video

2020

Gjithë ato ndjesi në stomakun tim

Balkan
Kategoria e të drejtave të njeriut

2020

Dita e Fundit

Balkan

2020

Sipër Gjërave

Balkan

2020

Vena e cekët

Balkan

2020

Detyrat e Ditës

Balkan

2020

Arka

Balkan

2020

Iris

Balkan

2020

Grumbull

Student

2020